Ái nữ nhà Trump trên vai trò là Cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ dự Hội nghị Kinh Doanh Toàn cầu ở Hyderabad, Ấn Độ…


source