Đoạn video được con gái của ông Trump, Ivanka Trump chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 10/2 năm nay ngay trước dịp Tết Bính Thân. The video is the daughter …


source