ట్రంప్ చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్లే కరోనా కేసులు పెరిగాయా..? | USA | Donald Trump | idhinijam | inews…


source